Przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu ulic Unruga i Żelaznej w Gdyni   |   fot. AMS S.A.
The bus stop at the intersection of Unruga Street and Zelazna Street, Gdynia, Poland   |   photo: AMS S.A.
Przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej i Olgierda w Gdyni   |   fot. AMS S.A.
The bus stop at the intersection of Wielkopolska Street and Olgierda Street, Gdynia, Poland   |   photo: AMS S.A.
Wystawa przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; wrzesień 2020 r.   |   fot. Dominika Padół
The exhibition by European Solidarity Centre building in Gdansk, Poland; September 2020   |   photo: Dominika Padół
Wystawa przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; wrzesień 2020 r.   |   fot. Krzysztof Wawer
The exhibition by European Solidarity Centre building in Gdansk, Poland; September 2020   |   photo: Krzysztof Wawer
Wystawa przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; wrzesień 2020 r.   |   fot. Krzysztof Wawer
The exhibition by European Solidarity Centre building in Gdansk, Poland; September 2020   |   photo: Krzysztof Wawer
Wystawa przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; wrzesień 2020 r.   |   fot. Krzysztof Wawer
The exhibition by European Solidarity Centre building in Gdansk, Poland; September 2020   |   photo: Krzysztof Wawer
Koncert Marii Peszek na terenie Stocznia Centrum Gdańsk; 29 sierpnia 2020 r.   |   fot. Dominika Padół
Maria Peszek concert in Stocznia Centrum Gdansk (SCG), Gdansk, Poland; 29th of August 2020   |   photo: Dominika Padół

"21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami" z nominacją do nagrody Projekt Roku w kategorii Impakt społeczny.
'21 Postulates of Youth Beyond Divisions' nominated for the Project of the Year Award in the Social Impact category. 
https://projektroku.pl/nominacje/2019-2020/impakt-spoleczny/21-postulatow-mlodych-ponad-podzialami.html
Informacje o kampanii społecznej "21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami" na stronie Europejskiego Centrum Solidarności.
Information about '21 Postulates of Youth Beyond Divisions' social campaign on European Solidarity Centre website .
https://ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,2226,lang,1.html
Back to Top